HÁZIREND

 

 

TST Tánc és World Jumping Stúdió üzemeltetését, Szabó Gyula E. V. (Telephely: 6078 Jakabszállás, Dózsa György u. 7.) végzi. A Házirend célja, hogy meghatározza a TST Tánc és World Jumping Stúdióban a személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja a TST Tánc és World Jumping Stúdió rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A Házirend a bejáratnál és a honlapunkon szintén megismerhető.

 

Általános szabályok

 

 • A TST Tánc és World Jumping Stúdió területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

 

 • Minden az oktatáson résztvevő, az oktatási helyszín tűz és balesetvédelmi előírásait magára nézve kötelezően elfogadja. A TST Tánc és World Jumping Stúdió bármilyen balesetből vagy szerencsétlenségből bekövetkezett káreseményért felelősséget nem vállal.

 

 • A TST Tánc és World Jumping Stúdió teljes területén az alapvető kulturális és emberi viselkedés szabályainak betartása kötelező. Aki a TST Táncstúdió területén másokat viselkedésével, hangoskodásával, vagy bármilyen egyéb módon zavarja, az a táncterem aznapi használatától azonnali hatállyal eltiltható a bérlet időarányos részének visszafizetése nélkül. Két eltiltás után a TST Tánc és World Jumping Stúdió vezetősége fenntartja a jogot, hogy a bérlet érvényességét – meghatározott időszakra, vagy végérvényesen – visszavonja, és/vagy a további belépést a TST Táncstúdióba megtagadja.

 

 • A csoport váltása felfelé (versenycsoport) illetve lefelé (hobbi csoport) a vezető Tánctanár és közös megegyezés alapján történik. Kezdeményezheti diák és tanár egyaránt.
  •  ha valaki úgy érzi, az átlagnál többet tud és ügyesebb, tudna haladni és ehhez erősebb csoportba szeretne kerülni az oktatójánál érdeklődhet a lehetőségekről és kérhet megerősítést. (elsődleges szempont a vezető tánctanár által adott koreográfiák, lépéssorozatok elsajátítása)
  •  ha valaki bármely akadályoztatása végett sok órát kihagyott és ezzel Ő vagy oktatója úgy érzi jelentősen hátráltatná a csoport haladását, akkor közös megbeszélés alapján a megoldásra több alternatíva is rendelkezésre áll. Az iskola által szervezett workshop-ok minden lemaradás bepótlásra alkalmas, és ez főleg kezdő szinten érdekes, ahol egy-egy óra kihagyása is jelentős tudásveszteséget okozhat. Középhaladó, haladó szinten egy-egy óra kihagyása nem jelentős viszont több hét kihagyásakor kérünk mindenkit, gondolkozzon el, illetve kérjen esetleg tanácsot, segítséget, hogy mely csoportba térjen/het vissza. A jó hangulathoz fontos az önismeret és a többiek idejének és pénzének tiszteletben tartása.

 

 • A TST Tánciskola területén TILOS:
  • a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
  • az olyan tevékenység, amely a TST Tánc és World Jumping Stúdió szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
  • A teremben, öltözőkben, mellékhelységekben köteles vagy magad után: papír zsebkendőket, üres és félig teli üvegeket, műanyag flakonokat, poharakat, szatyrokat, zacskókat… stb. a szemetesbe, hulladékgyűjtőbe kidobni. Valamint a növényekre, bútorokra… stb. rágót, cukrot és egyéb édességet dobni, ragasztani tilos;
  • Bármilyen vallás terjesztése a tánciskolánk falain belül tilos;
  • Bármilyen faji, vallási és feledkezeti nézőpont hirdetése tilos;
  • Bármilyen pártba való toborzás tánciskolánk falain belül tilos,
  • Bármilyen termék árusítása tilos;

  

Kérjük, ügyeljetek az öltöző, mosdók és az előtér, recepció tisztaságára!

A rend és tisztaság mindannyiunk érdeke!

 • Bármilyen károkozás és rongálás esetén, a károkozót (elkövetőt) terheli minden anyagi és egyéb felelősség. 

 

Általános részvételi szabályok

  

Megérkezéskor tiszteld meg a táncos társaidat azzal, hogy köszönsz!

Tiszteld és segítsd társaidat, az új táncosokat barátságosan fogadd!

A táncterembe a váltócipő használata kötelező!

 

Kapcsolattartás

Az órákkal kapcsolatos változások jogát fenntartjuk, ezt minden esetben a honlapunkon jelezzük, továbbá a változásokról érintett tanulókat tájékoztatjuk. Egyes események tartalmának, időpontjának, szereplőinek részleges módosulása nem tekinthető az esemény elmaradásának, nem képezi visszatérítés tárgyát.

Bérlet,- alkalmi jegyváltás

A regisztráció az órák előtt 15 perccel kezdődik. Az óra kizárólag az alkalmi jeggyel vagy érvényes bérlettel látogatható. Az oktatás hatékonysága rendszeres óralátogatás esetén a legoptimálisabb, ezért a bérlet-rendszerrel a folyamatosan tanulókat szeretnénk támogatni. Tanulmányozd át és gondosan válaszd ki a számodra megfelelő bérlet-konstrukciót (több táncstílus) attól függően milyen rendszerességgel tudod látogatni az órákat. A bérlet lejártáig a bérletet nem tudjuk átváltani másik típusú (táncstílusú) bérletre.

Óralátogatás, első óra

Ha még nem döntötted el és szeretnél kicsi ízelítőt kapni a táncstílusok világából, az első óra ingyenes! Gyere be hozzánk, nézz meg minket, vagy ha vállalkozó szellemű vagy vegyél részt az órán.

Pontos kezdés

A TST Tánciskola által szervezett órákra jellemző a pontos kezdési időpont betartása, ezen nem szeretnénk a későbbiekben sem változtatni, ezért kérlek érkezz időben, hogy elkezdhessük az órát. Természetesen a késve érkezőket is alkalmas pillanatban beengedjük, de tiszteljük meg egymást a figyelemmel és kerüljük az óra zavarását. Ha a regisztrációnál, öltözésnél szeretnéd elkerülni a tumultust, javasoljuk, ne az óra előtt ess be. Az órákra érdemes 10 perccel előbb érkezni, a regisztráció miatt, valamint az óra végéhez is érdemes 10-15 perccet hozzákalkulálni (öltözés, beszélgetés… stb.) Ha később érsz az órára, ne rögtön csatlakozz az órai tananyaghoz, önállóan pár mozdulattal melegíts be (hátul és csendben), ennek hiányában – sérülésveszély miatt – az oktató az órán való részvételt megtagadhatja.

Öltözőhasználat

Kötelező az öltözők rendjére ügyelni. Az órák után a takarítás érdekében a padlón semmi nem maradhat. Az öltözői tárgyak épségére kérjük, fokozottan ügyeljetek! Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a TST Tánc és World Jumping Stúdió nem vállal felelősséget. Az öltözőkben hagyott holmikat (ruházat) a talált tárgyak gyűjtőjében helyezzük el. Időközönként kirakjuk, hátha a gazdája ráismer. Amit ez után sem visznek el azt ürítjük.

Videó és fényképezőgép, mobiltelefon használata

Videofelvétel készítése a tanár engedélyével lehetséges, erre szoktunk lehetőséget biztosítani. A felvételeket egyéb közösségi portálokra engedély nélkül feltenni TILOS (lásd Jogi Nyilatkozat). Az órán a mobiltelefon használata mellőzendő.

Sérülés, betegség

A tánctanár utasításainak be nem tartásából, egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért, sérülésekért, ill. egyéb károkért felelősséget nem vállalunk. Minden tanuló saját felelősségre vesz részt az órákon.

Promóció

A résztvevő elfogadja, hogy a TST Tánc és World Jumping Stúdió az órákon és fellépések alatt fotó- és videofelvételeket készít, melyeket később felhasználhat promóciós célokra. Az órákon való részvételeddel hozzájárulásodat adod, hogy a Rólad készült fotókat publikálhassuk. Amennyiben nem szeretnéd, kérlek, jelezd a tanárnak az óra vagy a fellépés vége előtt.

Ötletláda

Amennyiben bármilyen észrevételed van az órák lebonyolításával, körülményeivel kapcsolatosan, visszajelzéseidet, kérdéseidet szívesen várjuk az info@tstdance.hu e-mail címen. Kérjük a tánccal kapcsolatos szakmai kérdéseket bízd az oktatóra.

ADATVÉDELEM

A TST Tánc és World Jumping Stúdió számára kiemelkedő fontosságú a Tag illetve Szülő/Gondviselőt által a beiratkozáskor rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, illetve az információs önrendelkezési jogának a biztosítása. Ennek keretében a TST Tánc és World Jumping Stúdió az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a TAG/SZÜLŐ/GONDVISELŐ személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályok alapján és azokkal összhangban kezeli.

A jelen adatvédelmi rendelkezések értelmezése szempontjából használt alapfogalmak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat, ahol bűnügyi személyes adatnak minősül a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít továbbá a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának, vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK             

A leendő Tag/Szülő/Gondviselő a jelentkezési lapot önkéntesen tölti ki, amellyel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a TST Tánc és World Jumping Stúdió a jelentkezési lapon megadott személyes adatait a jelen szabályzatban meghatározott célból kezelje.

Az adatok kezelője: Szabó Gyula E.V. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Dózsa György u. 7.
Nyilvántartási száma: 38674281; adószáma: 66758192-1-23, illetve megbízott képviselő: Váczi Nikolett.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatok nyilvánosságra hozatala azon adatok körében lehetséges, amelyeket a tag kifejezetten engedélyezett. A Tagtól különleges adat nem kérhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az adatkezelés jogalapja a versenyző önkéntes adatszolgáltatása. Az adatkezelés a jelentkezési adatlap kitöltése napján kezdődik és a kiiratkozástól számított 1 hónapig tart, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az adatkezelő harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végez.

A TAG/Szülő/Gondviselő ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 

Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén Bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is fordulhatnak.

 

Jogi Nyilatkozat

 1. A Tánciskolában tanult koreográfiák – mint szellemi szabad termék – a TST Tánciskola tulajdonát képezik, és e termékkel való visszaélés peres eljárást von maga után.
 2. A Tánciskola jó hírnevét bármilyen módon sértő viselkedés, nyilatkozat a TST Tánciskola bármilyen helyszínén, interneten (Facebook, egyéb közösségi oldalak) azonnali kizárást von maga után.
 3. A Tánciskola minden jogot fenn tart magának, ami bármilyen jellegű hang és képi anyag felvételének kizárólagosságára vonatkozik.
 4. A Tánciskola bármely rendezvényén részt vevő személyek a bérlet vásárlásakor automatikusan beleegyezésüket adják, hogy a tánciskola által megjelentetett képi/ hanganyagokon megjelenjenek, legyen az internet, televízió, rádió, egyéb.

 

Amennyiben bármely résztvevőnek a fenti ellen kifogása van – természetesen- megteheti, hogy az adott táncórán/ rendezvényen nem vesz részt, de ez esetben a tánciskolával szemben semmilyen pénzügyi követeléssel nem élhet.

Minden, az itt leírtakon kívüli kérdéskörben a mindenkori magyar PTK. és BTK. alapelvei a mérvadók.

Bármilyen kérdés esetén a 06-30/873-1995 vagy a 06-20/932-8091-as telefonszámon vagy az info@tstdance.hu címen tudsz elérni minket.

www.tstdance.hu

 

Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendők:

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

 

Köszönjük az együttműködést és kellemes időtöltést, sikeres tánc-tanulást kíván a TST Tánc és World Jumping Stúdió csapata!

 

 

Felugrás a tetejére

Hírek

2022-05-09 07:24:47

Magyar Faluprogram

2022-09-16 10:05:54

BEIRATKOZÁS/NYÍLT NAPOK

2021-10-15 11:42:40

Word Jumping Kecskemét

   MINDEN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
                   18:00 - 19:00

 

  @@@  ONLINE FOGLALÁS  @@@